За нас

„Си Ем Ди Интернешънъл Груп“ ЕООД e компания създадена през 2015 година обединяваща професионализма, иновативното мислене и опита на екип от експерти в сектор „Земеделие“. Ние сме специализирана компания в подготовката и управлението на проекти, насочени към частни, неправителствени и публични организации.

Какво предлагаме

Цялостни решения за Вашия бизнес, дефиниране на проектната идея, изготвяне на схема на технологичните потоци, управление на процесите, оценка на икономическата ефективност, анализ на пазарите, възможности за финансиране на дейността.

Нашият опит е в областта на:

Идейно моделиране

Съвместно с нашите клиентите дефинираме проектната идея и създаваме концепция за нейната реализация.

Анализ на бизнес процесите

В тази си дейност сме водени от мисълта на Уилям Деминг „Ако не можем да опишем като процес това, което правим, значи не знаем какво точно правим“. Нашият екип предлага на клиентите ни анализ на бизнес процесите и изготвя предложения за реинженеринг, с цел оптимизиране на дейностите.

Финансов анализ и бизнес планиране

В разработваните от нас проекти се стремим да предложим на нашите клиенти технологични решения и процеси, които да гарантират ефективност на дейностите , с цел осигуряване на желаната доходност на бизнеса, необходимата възвръщаемост на инвестициите и финансова стабилност.

Управление на процесите

В процеса на съвместната ни работа ние предлагаме на нашите клиенти възможности за усъвършенстване дейността на организацията, чрез идентифициране, моделиране, анализ и оптимизиране на бизнес процесите, с цел изпълнение на поставените цели.

Финансова подкрепа

За реализацията на идеите на нашите клиенти търсим възможности за финансова подкрепа чрез Европейски Програми, Програми за трансгранично сътрудничество, инвестиционни фондове и финансови институции.

Нашата философия

Ние в „Си Ем Ди Интернешънъл Груп“ ЕООД последователно градим среда, базирана на синергията на екипното начало, отношението ни към клиентите и нашите партньори, като по този начин предоставяме възможно най-голямата полза за тях – траен успех.

Нашите стремежи са насочени към капитализация на знанията и опита, оптимизация на работните процесите, иновативно мислене и прилагане на най-добрите практики.

Изхождайки от тези наши основни нагласи, ние заставаме зад ценностите, които изповядваме и сформираме своята визия и мисия. Разпознаваме факторите за нашия успех и се стремим да ги доразвиваме, за да можем да достигнем целта, която преследваме – да правим нещата различни с поглед към бъдещето.