Услуги

Технологични решения

Технолозите в екипа ни са научни работници и приложни специалисти, които изготвят технологични проекти за оптимизация, управление и контрол на процесите във всички стъпки на дейността.

Изготвяне на производствени програми

Технолозите на компанията разработват производствени програми и продуктови листи. Изготвяйки производствени програми и продуктови листи за клиентите, ние целим постигане на максимално използване на производствените мощности на конкретната фирма, балансирайки с нейните потребности, т.е. обвързваме максимално високо количество продажби с възможностите на фирмата да ги произведе и предостави на пазара.

Финансов план

Финансистите на компанията анализират икономическата ефективност на дейността и изготвят бизнес – план на проекта. Проучват и предлагат подходящи инструменти и възможности за финансиране на дейността, според необходимостта от финансови ресурси и направленията, в които те ще бъдат използвани. Предлагаме възможности за оптимизиране на сроковете за възвръщане на вложените средства, размера на очаквания доход и разпределението му.

Управление на проекти и одит на дейността

При управлението на проекти, екипът ни намира начин за ефективно постигане на целите на клиентите. Нашите експерти са доказани специалисти по управление на процесите, отчитане на проектите и контрол на изпълнението им в съответствие с поставени задачи, срокове, обхват, бюджет, качество.