Отглеждане на риба

Project Description

Рециркулационна система за супер интензивно отглеждане на риба

More Information

Основната дейност на стопанството ще бъде супер- интензивно отглеждане на аквакултури – бяла риба/сулка/-Sander lucioprca, в рециркулационна система с пълен мониторинг и управление на химическите параметри на водата,температурата,кислородоподаване и pH. Затворената суперинтензивна рециркулационна система за производство на аквакултури използва 100 пъти по-малко вода в сравнение с отглеждането на същото количество риба по традиционните начини в открити басейни.