Пристанищен обект

Project Description

Инвестиционен проект за изграждане на специализиран пристанищен обект, център за първа продажба на продукти от риболов и стоково тържище за търговия с риба.

More Information

Разработеният технически проект за специализиран пристанищен обект за обслужване на рибарски плавателни съдове включва плаващ пристан от стоманен тип, с остроскули обводи и вертикален борд, еднопалубен с открита палуба.

Инвестиционният проект включва изграждането на център за първа продажба на продукти от риболов с капацитет, съобразен със средно годишното количество на улова в района. Центърът ще отговаря на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за храните Предвиден е паркинг за посетители и служители с удобен достъп до съществуващ път.

Стоковото тържище за търговия на риба ще се състои от търговски обекти, отдавани под наем на търговци на риба. За тях е предвиден подходящ достъп и подходящо решение за зареждане.