КАКВО Е ТАКСОНОМИЯТА НА ЕС И КАКВО НЕ Е

ТАКСОНОМИЯТА НА ЕС Е СИСТЕМА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ,
ОПРЕДЕЛЯЩА КРИТЕРИИ ЗА УСТОЙЧИВО И ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ.
ТАКСОНОМИЯТА НА ЕС НЕ ЗАБРАНЯВА НИКАКВА ДЕЙНОСТ,
НО НАЛАГА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ КОМПАНИИ
И ЗА ДОСТЪП ДО ФИНАНСИТЕ НА ЕС ЧРЕЗ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНИТЕ ВЪГЛЕРОДНИ ЕМИСИИ.

„Си Ем Ди Интернешънъл Груп“ ЕООД

професионализъм, иновативното мислене и опит

Технологични решения

Технолозите в екипа ни са научни работници и приложни специалисти, които изготвят технологични проекти…

Изготвяне на производствени програми

Технолозите на компанията разработват производствени…

Финансов план

Финансистите на компанията анализират икономическата ефективност на дейността и изготвят бизнес…

Управление на проекти и одит на дейността

При управлението на проекти, екипът ни намира начин за ефективно…

Директни плащания и пазарна подкрепа

Фирма "Си Ем Ди Интернешънъл" ЕООД извършва консултации на собственици на животни за участие в схеми за подпомагане на земеделски стопани за отглеждането на животни.