Инвестиционен проект

Пристанищен обект

Инвестиционен проект за изграждане на специализиран пристанищен обект, център [...]

Зоопланктон

Инвестиционен проект за изграждане на инсталация за производство на [...]

Отглеждане на риба

Рециркулационна система за супер интензивно отглеждане на риба

Тържище за риба

Инвестиционен проект за изграждане на специализиран пристанищен обект, център [...]